Đời SốngThế Giới

Facebook và Instagram thu phí 9,99 euro/tháng cho tài khoản không hiện quảng cáo ở EU

Từ tháng 11, Facebook và Instagram cho người dùng đăng ký tài khoản không hiện quảng cáo nhưng với phí 9,99 euro/tháng ở các nước EU. 

Từ tháng 11, Facebook và Instagram cho người dùng đăng ký tài khoản không hiện quảng cáo nhưng với phí 9,99 euro/tháng ở các nước EU. 

Read More 

advertisement

 

Show More
Back to top button