Đời SốngHoa Kỳ

FBI đột kích tư gia của Thị trưởng Oakland Sheng Thao

Cuộc đột kích xảy ra chỉ sau hai ngày khi Cơ quan Ghi danh Cử tri Quận Alameda thông báo một đơn kiến ​​nghị bãi nhiệm thị trưởng đã thu thập được hơn 40,000 chữ ký và đủ điều kiện để bỏ phiếu.

Tin bài FBI đột kích tư gia của Thị trưởng Oakland Sheng Thao xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button