Đời Sống

Hai vé trúng giải độc đắc trị giá $632 triệu

Năm mới đã quá may mắn cho 2 chủ nhân vé Powerball. Họ đã mua vé trúng giải độc đắc $632.6 triệu vào đêm thứ Tư.

Một vé được mua tại 7-Eleven ở Sacramento, California và vé còn lại ở Wisconsin.

Đây là giải độc đắc lớn thứ bảy trong lịch sử.

advertisement

Họ sẽ chia số tiền $632.6 triệu, mỗi tấm vé trị giá $316.3 triệu.

Các con số được rút ra vào đêm thứ Tư là 6, 14, 25, 33 và 46, và số Powerball là 17. Hệ số nhân Power Play của hình vẽ là 2.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button