Đời SốngHoa Kỳ

Hoa Kỳ, Đài Loan thảo luận việc Đài Bắc tham gia hơn nữa vào Liên Hiệp Quốc và các diễn đàn quốc tế khác

Sau một vòng thảo luận nữa ở Đài Bắc, Hoa Kỳ nhắc lại việc ủng hộ Đài Loan tham gia nhiều hơn vào hệ thống của Liên Hiệp Quốc và các diễn đàn quốc tế khác.

Tin bài Hoa Kỳ, Đài Loan thảo luận việc Đài Bắc tham gia hơn nữa vào Liên Hiệp Quốc và các diễn đàn quốc tế khác xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button