Đời SốngHoa Kỳ

Hoa Kỳ tăng cường giám sát việc Trung Quốc mua đất gần căn cứ quân sự

Đất đai được mua hoặc sở hữu bởi những cá nhân và tổ chức có liên hệ với Trung Quốc và nằm gần các trường sở hoặc cơ sở hạ tầng quân sự đang được xem xét kỹ lưỡng hơn.

Tin bài Hoa Kỳ tăng cường giám sát việc Trung Quốc mua đất gần căn cứ quân sự xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button