Đời SốngThế Giới

‘Hoàn toàn hỗn loạn’ ở Gaza sau đêm Israel oanh tạc dữ dội nhất

Phóng viên BBC Rushdi Abualouf đưa tin đêm qua phía bắc Dải Gaza bị tấn công “trên phạm vi chúng ta chưa từng thấy trước đây.” 

Phóng viên BBC Rushdi Abualouf đưa tin đêm qua phía bắc Dải Gaza bị tấn công “trên phạm vi chúng ta chưa từng thấy trước đây.” 

Read More 

advertisement

 

Show More
Back to top button