Technology

Hợp tác Uber-Hertz cung cấp thêm xe điện trong Bay Area

Các công ty lớn đang có những động thái bảo vệ môi trường.

Tại Bay Area, công ty Uber đã hợp tác với Hertz để thu hút thêm nhiều tài xế sử dụng xe điện, cụ thể là Teslas, thay vì xe chạy bằng khí đốt.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

advertisement

Show More
Back to top button