Đời SốngHoa Kỳ

Huntington Beach tái khẳng định các quyền hiến định sau vụ hiềm khích giữa các đối thủ tranh cử

Hôm 04/06, Hội đồng Thành phố Huntington Beach đã thông qua một nghị quyết khẳng định sự “cam kết và tôn trọng” của thành phố này đối với Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Tin bài Huntington Beach tái khẳng định các quyền hiến định sau vụ hiềm khích giữa các đối thủ tranh cử xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button