Đời SốngHoa Kỳ

Kết quả bài kiểm tra sức chịu đựng của Fed: Các ngân hàng Mỹ có thể sống sót qua suy thoái dù bị lỗ 685 tỷ USD

Kiểm tra sức chịu đựng là hoạt động được Fed tiến hành thường xuyên nhằm cân nhắc xem liệu các ngân hàng có đủ vốn để chống chọi với các tình huống kinh tế tiêu cực hay không.

Tin bài Kết quả bài kiểm tra sức chịu đựng của Fed: Các ngân hàng Mỹ có thể sống sót qua suy thoái dù bị lỗ 685 tỷ USD xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button