Cộng ĐồngBreaking NewsChính Trị

Kết quả bầu cử sơ bộ: Ứng cử viên gốc Việt sẽ vào chức vụ Giám Sát Viên quận Santa Clara

Kết quả sau ngày bầu cử 5 tháng 3 vừa qua cho thấy 2 ứng cử viên gốc Việt tranh cử cho chức vụ Giám Sát Viên Khu Vực 2 tại quận hạt Santa Clara sẽ vào vòng General Election tháng 11 sắp tới. Tính hết ngày 5 tháng 3, Madison Nguyễn dẫn đầu với 6,693 số phiếu, Betty Dương với 6,149 số phiếu, Corina Herrera với 5,035 số phiếu. Hiện tại vẫn còn nhiều phiếu chưa duyệt xong, nhưng rất có thể hai người gốc Việt dẫn đầu sẽ lọt vào vòng trong.

Madison Nguyễn được cho là người bên phía thương mại ủng hộ, còn Betty Dương được cho là người bên phía nghiệp đoàn lao động ủng hộ.

Về Thành Phố San Jose, tại khu vực 8, ứng cử viên Tâm Trương đang dẫn nhì với 3,581 số phiếu, đứng đầu là nghị viên đương nhiệm Domingo Candelas với 4,064 số phiếu. Nếu không ai thắng hơn 50%, 2 người dẫn đầu sẽ tiếp tục tranh cử vào vòng hai vào General Election tháng 11 sắp tới.

advertisement

Quận hạt Santa Clara nhận được tổng cộng 182,413 lá phiếu bầu ngày 5 tháng 3, trong khi đó, số người ghi danh bầu cử là 1,024,622.

Xem kết quả bầu cử tại quận hạt Santa Clara tại link này:

https://results.enr.clarityelections.com/CA/Santa_Clara/120250/web.317647/#/summary

Show More
Back to top button