Đời SốngNam CaliNgười Việt Hải Ngoại

KẾT QUẢ BẦU CỬ SƠ KHỞI TẠI QUẬN CAM VÀ BẮC CALIFORNIA

Kết quả sơ khởi tính đến trưa ngày thứ Tư, số phiếu hiện vẫn đang đếm với kể quả như sau: dân biểu dân chủ Adams Schiff và ông và Steve Garvey sẽ tranh chức thượng nghị sĩ California. Tại quận Cam, thượng nghị sĩ Janet Nguyễn nhận được 44.61% sẽ tranh với nghị viên FRANCES MARQUE được 24.55% vào chức vụ giám sát viên địa hạt 1.  Dân biểu cộng hòa liên bang Michell Steel với 57.99% sẽ tranh với luật sư dân chủ Derek Trần với số phiếu 15.99% tại địa hạt 45. Nghị viên địa hạt 8 tại thành phố San Jose, Domingos Candelas với 38.43% số phiếu sẽ tranh với anh Tâm Trương với số phiếu 33.85%. Vào chức vụ giám sát viên địa hạt 2 quận Santa Clara, bà Madison Nguyễn với số phiếu 31.41% sẽ tranh với Bà Betty Dương với số phiếu 28.8%

 

The post KẾT QUẢ BẦU CỬ SƠ KHỞI TẠI QUẬN CAM VÀ BẮC CALIFORNIA appeared first on SBTN.

advertisement

 

Tin Từ SBTN Read More

Show More
Back to top button