Đời SốngThế Giới

Khách du lịch Trung Quốc đang quay trở lại – nhưng không đến Thái Lan

Nền kinh tế chững lại và những lo ngại về an toàn là một số lý do khiến khách du lịch Trung Quốc không đến Thái Lan. 

Đọc thêm Read More 

 

advertisement

Show More
Back to top button