Kinh Tế

Liệu dân bầu cử của California có tăng lương tối thiểu lên $18?

Nếu bạn cho rằng mức lương tối thiểu của California là không đủ, bạn có thể có cơ hội tăng mức lương này vào tháng 11 này.

Joe Sanberg, một doanh nhân nhà đầu tư vào dịch vụ của Blue Apron, đang chi tiền để nỗ lực nâng mức lương tối thiểu của tiểu bang từ $15 lên $18 vào năm 2025.

Ý kiến ​​này cần 623,212 chữ ký trước ngày 8 tháng 8 để xuất hiện trên phiếu bầu vào tháng 11.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button