Đời SốngThế Giới

Lợi và hại của chiến lược phát triển điện khí LNG thay thế than ở VN

Nhiều nghiên cứu gần đây hơn cho thấy LNG và than đá có lượng khí thải khá tương đồng và đôi khi, LNG phát thải nhiều hơn than đá. 

Đọc thêm Read More 

 

advertisement

Show More
Back to top button