Chính TrịLuật Pháp

Luật lệ súng ở San Jose vi phạm quyền tự do ngôn luận

Luật lệ nghiêm ngặt về súng ở San Jose đang gặp thử thách với một nhóm người đóng thuế, hiện đang kiện thành phố.

Mục tiêu cụ thể là khoản phí $25 hàng năm mà các chủ sở hữu súng trong thành phố sẽ phải trả.

Những người phản đối cho rằng khoản phí mới vi phạm quyền tự do ngôn luận của chủ sở hữu súng ở San Jose, cùng với 2nd Amendment.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button