Đời SốngThế Giới

Mike Johnson: Mỹ có Chủ tịch Hạ viện mới, tới phần cam go

Cuối cùng, cuộc xung đột bầu lãnh đạo Hạ viện kéo dài nhất trong thời hiện đại đã kết thúc theo cách các cuộc chiến tranh xảy ra, khiến cả hai bên đều mất hết nhuệ khí để tiếp tục tranh đấu.

Read More 

 

advertisement

Show More
Back to top button