Chính TrịLuật Pháp

Một cuộc khảo sát cho thấy người dân California muốn thay đổi Dự Luật 47

Trong bối cảnh tội phạm gia tăng gần đây, đa số cử tri California cho biết họ sẽ ủng hộ việc khôi phục hình phạt đối với một số hành vi trộm cắp.

Trong một cuộc khảo sát, 78% người tham gia cho biết tội phạm đã gia tăng trên toàn tiểu bang trong năm qua và 65% gia tăng tại địa phương.

59% người tham gia cho biết họ sẽ ủng hộ việc sửa đổi Dự Luật 47 để cho phép một số tội phạm tài sản bị truy tố lại như một trọng tội, trong khi 30% ủng hộ việc giữ nguyên luật.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button