Kinh Tế

Mức lương tối thiểu của California sẽ được tăng vào đầu tháng Giêng năm 2022

Mức lương tối thiểu hiện tại của tiểu bang là $13 một giờ cho các công ty có ít hơn 25 nhân viên và $14 cho các công ty lớn hơn.

Mức tăng lương tối thiểu hàng năm của California đã được thực hiện kể từ năm 2017, khi mức lương tăng lên $10 một giờ cho các công ty nhỏ và $10.50 cho các công ty lớn. Lần tăng cuối cùng được lên kế hoạch vào năm 2023, khi đó các công ty nhỏ sẽ phải trả $15 một giờ.

Mức lương tối thiểu của California là cao thứ hai trong cả nước. Washington, D.C., có mức cao nhất với $15 một giờ.

advertisement

Mức lương tối thiểu của quận Los Angeles là $15 một giờ cho cả các công ty nhỏ và lớn, trong khi West Hollywood gần đấy đã chấp thuận tăng mức lương tối thiểu lên $17.64 – mức lương cao nhất trong cả nước.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button