Kinh Tế

Mức lương tối thiểu của California sẽ tăng trong năm mới

Mức lương tối thiểu của California sắp đạt kỷ lục mới vào năm 2022 và tăng lương cho những người lao động được trả lương thấp nhất của tiểu bang.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, các doanh nghiệp có từ 26 nhân viên trở lên sẽ phải trả cho công nhân của họ ít nhất $15 một giờ – một con số mà những người ủng hộ quyền lao động như Fight for $15 đã tranh đấu trong nhiều năm. Số tiền mới thể hiện mức tăng $1 so với mức lương tối thiểu hiện tại.

Trong khi đó, những người sử dụng lao động có từ 25 công nhân trở xuống sẽ phải tăng lương lên ít nhất $14 một giờ trong năm mới, cũng nhiều hơn $1 so với quy định của luật hiện tại. Tuy nhiên, một lần tăng cuối cùng vào năm 2023 cũng sẽ đưa số tiền này lên $15 cho nhóm nhân viên này.

advertisement

Mức lương tối thiểu trên toàn tiểu bang của California đã là một trong những mức cao nhất ở Hoa Kỳ và cao hơn nhiều so với mức lương tối thiểu của liên bang là $7.25, một điều không thay đổi trong hơn một thập kỷ.

Nhưng nhiều thành phố ở Golden State – chủ yếu ở San Francisco – đã đưa ra mức lương tối thiểu cao hơn do các quy định của địa phương.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button