Đời SốngHoa Kỳ

Nevada: Các dự luật đưa vào cuộc bỏ phiếu có thể đã làm giảm số lượng cử tri đi bỏ phiếu và kết quả trong các cuộc bầu cử

Có một xu hướng ngày càng phát triển mà theo đó các đảng phái tiểu bang liên kết với các nhóm vận động để đưa những đề xướng tu chính Hiến Pháp vào các cuộc bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử nhằm thúc đẩy các cử tri có đơn nhất một yêu cầu (single-issue)…

Tin bài Nevada: Các dự luật đưa vào cuộc bỏ phiếu có thể đã làm giảm số lượng cử tri đi bỏ phiếu và kết quả trong các cuộc bầu cử xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button