Đời SốngHoa Kỳ

Người Mỹ đã tiêu hết tiền tiết kiệm trong đại dịch?

Đại dịch, với các lệnh phong tỏa, đã gây ra một số tác động tiêu cực đến người Mỹ. Nhưng có một điều may mắn: việc tích lũy tiền tiết kiệm trong đại dịch. Mọi người không thể tiêu tiền của mình, vì vậy họ đã tiết kiệm. Nhưng kể từ khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, điều gì đang xảy ra với tất cả số tiền tiết kiệm đó? Người Mỹ vẫn đang tiết kiệm hay họ đã tiêu hết sạch? Tiền tiết kiệm từ đại dịch Câu trả lời của chính phủ liên bang cho các lệnh…

Read More@NTDVN

advertisement

Show More
Back to top button