Bắc CaliCộng ĐồngGia ĐìnhHoa KỳNam CaliSilicon ValleyTài ChínhTin Hoa KỳĐời Sống

Những điều cần biết về số tiền chính phủ trợ giúp nhằm phục hồi kinh tế

Bộ Ngân Khố và Thuế Vụ cho biết trong vòng 3 tuần lễ tới sẽ tự động gởi tiền cho hầu hết mọi người dân.  Người dân không cần phải làm gì cả.  

AI SẼ ĐƯỢC NHẬN TIỀN?

Tất cả những người có khai thuế đều được tiền. Một cá nhân khai thuế với lợi tức đã điều chỉnh (adjusted income) dưới hoặc bằng $75,000 một năm sẽ được trọn số tiền $1,200. Cặp vợ chồng khai thuế với lợi tức đã điều chỉnh dưới hoặc bằng $150,000 một năm sẽ được trọn số tiền là $2,400.

Nếu lợi tức đã điều chỉnh cuả bạn trên $75,000 (cá nhân) hoặc trên $150,000 (vợ chồng) thì số tiền nhận sẽ ít hơn. Cứ mỗi $100 trên $75,000 hay trên $150,000 sẽ bị trừ đi $5.  

Ví dụ:  

Nếu lợi tức đã điều chỉnh cuả bạn là $75,100 thì bạn bị trừ đi $5. Vậy số tiền bạn sẽ nhận được là $1,195 thay vì $1,200.

Nếu lợi tức đã điều chỉnh cuả bạn là $75,200 thì bạn bị trừ đi $10. Vậy số tiền bạn sẽ nhận được là $1,190 thay vì $1,200.

Nếu lợi tức đã điều chỉnh cuả bạn là $150,300 thì bạn bị trừ đi $15. Vậy số tiền bạn sẽ nhận được là $2,385 thay vì $2,400.

  • Cha mẹ có con sẽ nhận thêm $500 cho mỗi đứa con.

Ví dụ: Bạn có 3 đứa con (có tên trong hồ sơ khai thuế), bạn sẽ nhận được thêm 3X $500 = $1,500.  Vậy tổng cọng bạn nhận được $2,400 + $1,500 = $3,900

Tuy nhiên, nếu bạn khai thuế cá nhân và lợi tức đã điều chỉnh cuả bạn quá $99,000 hay vợ chồng khai thuế chung mà lợi tức quá $198,000, bạn sẽ không được nhận món tiền này. Lý do: bạn thuộc vào lớp giàu có.

CÁCH GỞI TIỀN

Sở Thuế sẽ tự động gởi tiền cho bạn.  Bạn không cần làm gì cả.

Nếu bạn đã khai thuế 2019 và gởi đi rồi, Sở Thuế (IRS) sẽ căn cứ vào tờ khai thuế 2019 cuả bạn để tính ra số tiền bạn sẽ nhận được và gởi thẳng vào bank account (direct deposit) cuả bạn.  Nếu bạn chưa khai thuế năm 2019 thì Sở Thuế sẽ căn cứ vào tờ khai thuế 2018 cuả bạn để tính số tiền bạn sẽ nhận được và gởi thẳng vào bank account cuả bạn.

SỞ THUẾ KHÔNG CÓ BANK ACCOUNT CUẢ TÔI, TÔI PHẢI LÀM SAO?

Trong vài tuần tới nếu Sở Thuế không có bank account cuả bạn, Sở Thuế sẽ lập ra một trang mạng (website) để bạn gởi bank account cuả bạn và Sở Thuế sẽ gởi tiền vào đó cho bạn.

TÔI KHÔNG CÓ KHAI THUẾ. TÔI CÓ NHẬN ĐƯỢC TIỀN KHÔNG?

Có.  Dù bạn không có khai thuế, bạn vẫn nhận được tiền.  Đây là một số trường hợp cuả những người lợi tức thấp, các vị cao niên, những người nhận tiền xã hội (SSI, SSA, SSDI), một số quân nhân… không  đòi hỏi phải khai thuế hằng năm.  Trong trường hợp này quý vị VẪN KHÔNG PHẢI ĐIỀN ĐƠN GÌ CẢ.  TIỀN SẼ VÀO THẲNG BANK ACCOUNT (trương mục ngân hàng) cuả quý vị hoặc quý vị sê nhận được chi phiếu (check). 

Sở Thuế Vụ viết như sau:

“ Những vị lãnh tiền trợ cấp xã hội (Social Security Benefits) thường không buộc phải khai thuế, sẽ KHÔNG CẦN PHẢI ĐIỀN ĐƠN GÌ CẢ,  tiền sẽ được gởi trực tiếp vào bank account cuả quý vị hoặc được gởi chi phiếu (check) tùy trường hợp.  Sở Thuế sẽ dùng dữ liệu từ mẫu SSA-1099 và mẫu RRB-1099 mà quý vị đã điền khi nộp đơn xin trợ cấp xã hội để gởi vào bank account hay gởi chi phiếu cho quý vị.”

TÔI CHƯA KHAI THUẾ NĂM 2018 VÀ 2019, TÔI CÓ ĐƯỢC TIỀN KHÔNG?

Có.  Bạn hãy khai thuế ngay đi.

TÔI VÀO ĐÂU ĐỂ BIẾT THÊM TIN TỨC?

Muốn biềt thêm tin tức bạn vào trang mạng IRS.gov/coronavirus

Bài này do anh Hiệp Nguyễn viết, trợ tá dân biểu liên bang Ro Khanna tại California. Nếu quý vị còn câu hỏi xin liên lạc với anh Hiệp qua email: hiep.nguyen@mail.house.gov

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close

-----Adblock Detected----- Please consider supporting us by disabling your ad-blocker

We have detected that you are using ad-blocking software/plugin in your browser. Please consider supporting us by disabling your ad-blocker
X
X