Giải TríSức Khỏe

Những gia đình nhận vắc xin COVID-19 được tham quan bảo tàng miễn phí

Children’s Discovery Museum đang cung cấp cho mỗi gia đình có trẻ em hoặc người lớn được tiêm chủng sẽ nhận được thẻ gia đình để tham quan bảo tàng miễn phí.

Các gia đình có thể sử dụng thẻ vào ngày chủng ngừa của họ hoặc quay lại trước ngày 31 tháng Năm.

Các phòng khám mở cửa cho tất cả những người đủ điều kiện từ 5 tuổi trở lên để tiêm liều đầu tiên và thứ hai, và các mũi tiêm nhắc lại cho những người từ 12 tuổi trở lên.

advertisement

Các phòng khám mở cửa tại bảo tàng, 180 Woz Way, Chủ Nhật đến 4:30 chiều và từ 9:30 sáng đến 4:30 chiều ngày 13 tháng 2. Ít nhất 2 phòng khám nữa sẽ được lên kế hoạch tại bảo tàng vào mùa xuân này.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button