Đời SốngHoa Kỳ

Những người quan sát tình hình Trung Quốc theo dõi chặt chẽ tiến trình ban hành Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công

Ngày 25/06/2024, một thời điểm mang tính bước ngoặt với các học viên Pháp Luân Công khi Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (H.R. 4132).

Tin bài Những người quan sát tình hình Trung Quốc theo dõi chặt chẽ tiến trình ban hành Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button