Đời SốngHoa Kỳ

Ông Macron kêu gọi bầu cử sớm, giải tán Hạ viện Pháp sau thất bại trong cuộc bỏ phiếu tại Liên minh Âu Châu

TT Pháp Macron giải tán Hạ viện Pháp và kêu gọi bầu cử sớm. Vòng bầu cử đầu tiên của Hạ viện mới diễn ra ngày 30/06 và vòng hai vào ngày 07/07.

Tin bài Ông Macron kêu gọi bầu cử sớm, giải tán Hạ viện Pháp sau thất bại trong cuộc bỏ phiếu tại Liên minh Âu Châu xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button