Đời SốngKinh Tế

Quận Santa Clara phê duyệt kế hoạch bảo vệ Coyote Valley

Hội đồng giám sát quận Santa Clara đã nhất trí bỏ phiếu hôm thứ Ba để tăng cường bảo vệ các vùng đất thiên nhiên và đất làm việc của Coyote Valley.

Theo quận, đất nông nghiệp trong quận đã giảm 45% trong 20 năm qua.

Các sửa đổi đối với quy hoạch chung của quận, sắc lệnh phân vùng và bản đồ phân vùng sẽ nhằm mục đích bảo vệ các nguồn tài nguyên quan trọng ở giữa và phía nam Coyote Valley để bảo vệ sản xuất lương thực địa phương và các lợi ích khí hậu.

advertisement

Hơn 1,400 mẫu đất nông nghiệp thiên nhiên và đang hoạt động hiện sẽ được bảo vệ để bảo tồn trên khắp vùng Valley, tạo ra một liên kết động vật hoang dã quan trọng kết nối hơn một triệu mẫu môi trường sống ở Diablo và Santa Cruz Mountains.

Quận cho biết mối liên kết này cho phép các loài phân tán, di cư và thay đổi phạm vi để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quyết định của quận cũng phù hợp với các hành động gần đây của hội đồng thành phố San José, ưu tiên Coyote Valley cho nông nghiệp, không gian mở và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Ngoài ra, cơ quan có kế hoạch tiếp tục làm việc với các nhóm bảo tồn, nông dân, quận và thành phố San José để bảo vệ sản xuất lương thực, tài nguyên nước của địa phương và nhiều lợi ích do các vùng đất thiên nhiên và lao động ở Coyote Valley mang lại.

Chính quyền cũng đang tham gia thực hiện kế hoạch nông nghiệp Santa Clara Valley, nhằm bảo vệ các vùng đất nông nghiệp.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

advertisement

Show More
Back to top button