Chính TrịSức Khỏe

Quy định đeo khẩu trang được khôi phục cho công nhân ở thành phố San Jose

Thành phố San Jose đã khôi phục quy định đeo khẩu trang cho nhân viên do tỷ lệ trường hợp COVID-19 gia tăng.

Quy định có hiệu lực vào ngày 6 tháng 5.

Tính đến ngày 29 tháng 4, quận Santa Clara báo trung bình trong vòng 7 ngày có 496 trường hợp mới. Vào ngày 2 tháng 5 và ngày 3 tháng 5, bảng báo cáo của quận có khoảng 840 trường hợp mới. Vào ngày 4 tháng 5, tổng số giảm xuống còn 620.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button