Chính TrịTechnology

Russia ngăn chặn Facebook

Vào tháng 3 năm 2022, một quyết định đã được đưa ra nhằm chặn quyền truy cập vào Facebook (thuộc sở hữu của Meta Platforms, Inc.) ở Russian Federation.

Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta, Nick Clegg cho biết công ty đang làm mọi thứ có thể để khôi phục các dịch vụ.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

advertisement

Show More
Back to top button