Đời SốngLuật Pháp

San Jose thông qua luật bảo hiểm dùng súng

Hội đồng thành phố San Jose đã thông qua một điều lệnh được đề xuất vào tối thứ Ba yêu cầu chủ sở hữu súng phải mang bảo hiểm trách nhiệm cho mỗi khẩu súng và trả khoản phí $25 hàng năm.

Những người chỉ trích nói rằng điều này chỉ trừng phạt những chủ sở hữu súng tuân thủ luật pháp thay vì tội phạm.

Nghị viên David Cohen nói có nhiều bạo lực súng hơn các vụ xả súng hàng loạt, vì phần lớn số người chết ở Hạt Santa Clara là do vô tình xả súng và tự sát. Ông tin rằng sắc lệnh này sẽ giúp cho những người sở hữu súng có trách nhiệm hơn

advertisement

Thị trưởng Sam Liccardo giải thích số tiền thu được, ước tính khoảng $1.3 triệu, sẽ được chuyển đến các tổ chức phi lợi nhuận, những người hỗ trợ các dịch vụ giảm thiểu tác hại của súng, những người sẽ quyết định cách sử dụng nó.

Thị trưởng đảm bảo Thành Phố sẽ không công khai danh sách những người sở hữu súng, và chỉ có bộ tư pháp mới có được danh sách đó.

Một điểm tranh cãi khác là các công ty bảo hiểm sẽ cung cấp loại bảo hiểm nào.

Nếu ai không đủ khả năng trả $25 mỗi năm, họ có thể điền đơn xin miễn lệ phí.

Điều luật này sẽ được đọc lại ngày 8 tháng 2, và sẽ có hiệu luật vào ngày 8 tháng 8, 2022 tại thành phố San Jose.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

advertisement

Show More
Back to top button