Giáo DụcTechnology

Học sinh quận Santa Clara được kêu gọi ghi danh tranh giải cho các học bổng trị giá $20K

Các học sinh trung học của quận Santa Clara được kêu gọi nộp đơn cho các học bổng trị giá $20,000 qua việc tranh giải làm một phim ngắn của tổ chức Silicon Valley Clean Energy.

Có 4 học bổng trị giá $3,000 cho các tác động năng lượng, đổi mới năng lượng, trình bày sáng tạo và nhiệt tình cộng đồng. Bốn học bổng khác trị giá $2,000 sẽ được trao cho các bài nộp được đề cập đến.

Cuộc tranh giải diễn ra từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 2 tháng 5 và bắt đầu bằng hội thảo trên web.

advertisement

Dhi danh tại đây: https://www.surveymonkey.com/r/empower-sv-2022

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button