Đời SốngHoa Kỳ

Số lượng lều trại trên đường phố San Francisco xuống mức thấp nhất trong 5 năm

Số lượng lều dành cho người vô gia cư trên đường phố San Francisco tính theo quý vừa chạm mức thấp mới trong năm năm, giảm 40% kể từ lần tính cuối cùng.

Tin bài Số lượng lều trại trên đường phố San Francisco xuống mức thấp nhất trong 5 năm xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button