Kinh Tế

Sự cải thiện về tỷ lệ thất nghiệp ở Milpitas

210,000 việc làm được bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 11, thấp hơn kỳ vọng của nhiều nhà kinh tế.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc giảm từ 4.6% xuống 4.2% từ tháng 10 đến tháng 11. Tỷ lệ thất nghiệp trước đại dịch là 3.5%.

Số liệu thất nghiệp ở địa phương mới nhất hiện có là tháng 10; tỷ lệ đó đã được cải thiện kể từ tháng 9 ở khu vực Milpitas và tiếp tục thấp hơn so với lúc bắt đầu đại dịch.

advertisement

Tỷ lệ thất nghiệp của quận Santa Clara là 3.7% trong tháng 10, giảm từ 3.9% trong tháng 9. Điều đó phản ánh một số cải thiện kể từ tháng 10 năm 2020, khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 6.4%.

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 ở quận Santa Clara cũng thấp hơn tỷ lệ ở California là 6.1%.

Trên toàn quốc, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động – thước đo tỷ lệ dân số có việc làm tăng 0.2 điểm phần trăm lên 61.8%. Sự gia tăng là một tin tức đáng hoan nghênh đối với các nhà kinh tế, nhưng tỷ lệ tham gia vẫn thấp hơn 1.5 điểm phần trăm so với mức trước đại dịch.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button