Đời SốngHoa Kỳ

Tại sao việc chuyển đổi sang xe điện vào năm 2035 là không thực tế đối với Canada

Chính phủ Canada đã ra quy định bắt buộc rằng tất cả loại xe có tải trọng nhẹ mới phải là xe chạy điện vào năm 2035. Mục tiêu đó sẽ đòi hỏi một công suất phát điện lớn hơn rất nhiều cũng như việc mở rộng đáng kể các trạm sạc.

Tin bài Tại sao việc chuyển đổi sang xe điện vào năm 2035 là không thực tế đối với Canada xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button