Đời SốngHoa Kỳ

Thời điểm để suy ngẫm: Bộ trưởng Đảng đối lập Úc lên tiếng về cuộc đàn áp kéo dài 25 năm của chính quyền cộng sản

Bộ trưởng các vấn đề đa văn hóa đảng đối lập của Úc đã kêu gọi chính phủ Đảng Lao Động của Thủ tướng Albanese tiếp tục gây sức ép với Đảng Cộng sản Trung Quốc về các vấn đề nhân quyền.

Tin bài Thời điểm để suy ngẫm: Bộ trưởng Đảng đối lập Úc lên tiếng về cuộc đàn áp kéo dài 25 năm của chính quyền cộng sản xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button