Đời SốngHoa Kỳ

Tòa án New York tước giấy phép hành nghề của ông Rudy Giuliani vì các tuyên bố về cuộc bầu cử năm 2020

Tòa án quyết định rằng với ‘ý định lừa gạt’ nên ông Giuliani đã có ‘những lời nói dối ranh mãnh’ liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020.

Tin bài Tòa án New York tước giấy phép hành nghề của ông Rudy Giuliani vì các tuyên bố về cuộc bầu cử năm 2020 xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button