Đời SốngHoa Kỳ

Tòa Bạch Ốc: Không có cuộc diệt chủng nào đang diễn ra tại Gaza

Chính phủ TT Biden cho rằng không có nạn diệt chủng nào cả, do thường dân Palestine tại Gaza liên tục bị sát hại trong chiến sự Israel-Hamas.

Tin bài Tòa Bạch Ốc: Không có cuộc diệt chủng nào đang diễn ra tại Gaza xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button