Đời SốngHoa Kỳ

Tòa phúc thẩm từ chối nỗ lực vào phút cuối của ông Hunter Biden nhằm bác bỏ cáo buộc liên bang về súng

Một tòa phúc thẩm liên bang đã từ chối đơn kháng cáo của ông Hunter Biden đề nghị bác bỏ các cáo buộc trọng tội về súng. 

Tin bài Tòa phúc thẩm từ chối nỗ lực vào phút cuối của ông Hunter Biden nhằm bác bỏ cáo buộc liên bang về súng xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button