Đời SốngHoa Kỳ

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ kháng cáo về vaccine ngừa COVID-19

Tối cao Pháp viện đã bác bỏ đơn kháng cáo về vaccine COVID-19 của Tổ chức Bảo vệ Sức khỏe Trẻ em (CHD), một tổ chức bất vụ lợi do ông Robert F. Kennedy Jr. thành lập.

Tin bài Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ kháng cáo về vaccine ngừa COVID-19 xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button