Đời SốngHoa Kỳ

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đảo ngược ‘Học thuyết Chevron’, hạn chế quyền lực của chính phủ liên bang

Trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 6 phiếu thuận-3 phiếu chống, Tối cao Pháp viện đã đảo ngược học thuyết Chevron, một học thuyết tư pháp trao quyền cho công chức.

Tin bài Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đảo ngược ‘Học thuyết Chevron’, hạn chế quyền lực của chính phủ liên bang xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button