Đời SốngHoa Kỳ

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ sẽ xem xét các tiêu chuẩn bằng chứng cho chủ doanh nghiệp khi miễn tính lương phụ trội

Vấn đề pháp lý ở đây là bằng cách nào để chủ doanh nghiệp chứng minh tính khả thi để áp dụng một trường hợp miễn tính lương phụ trội theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (FLSA).

Tin bài Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ sẽ xem xét các tiêu chuẩn bằng chứng cho chủ doanh nghiệp khi miễn tính lương phụ trội xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button