Đời SốngHoa Kỳ

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ thực hiện một bước đi mới trong vụ kiện ngày 06/01

Hôm 23/04, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã chỉ thị Bộ Tư pháp phúc đáp một người bị kết án trong vụ xâm phạm Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ngày 06/01/2021.

Tin bài Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ thực hiện một bước đi mới trong vụ kiện ngày 06/01 xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button