Đời SốngKinh Tế

Trung Quốc suy giảm

Trạng thái tăng trưởng siêu tốc và kéo dài trên diện rộng của Trung Quốc đi đến hồi kết là điều mà người ta phần nào có thể đoán trước được, cũng như cuộc thoái trào lớn mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay.

Tin bài Trung Quốc suy giảm xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button