Đời SốngHoa Kỳ

TT Biden phản ứng trước phán quyết của Tối cao Pháp viện về quyền miễn trừ của tổng thống

Tổng thống đưa ra nhận xét sau khi Tối cao Pháp viện phán quyết rằng các tổng thống được miễn truy tố hình sự đối với “các hành động theo thẩm quyền.”

Tin bài TT Biden phản ứng trước phán quyết của Tối cao Pháp viện về quyền miễn trừ của tổng thống xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button