Đời SốngHoa Kỳ

TT Biden phê chuẩn tuyên bố thảm họa nghiêm trọng ở 7 quận của Texas sau trận bão dữ dội

Tổng thống Joe Biden đã phê chuẩn một tuyên bố thảm họa nghiêm trọng ở 7 quận của Texas bị ảnh hưởng bởi những trận bão dữ dội.

Tin bài TT Biden phê chuẩn tuyên bố thảm họa nghiêm trọng ở 7 quận của Texas sau trận bão dữ dội xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button