Đời SốngHoa Kỳ

Tuyệt thực yêu cầu Formosa bồi thường cho nạn nhân ở Việt Nam

Bà Diane Wilson, một nhà hoạt động bảo vệ môi trường ở Mỹ, sẽ lãnh đạo cuộc tuyệt thực toàn cầu bắt đầu từ ngày 31/10, phản đối vụ Công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm ở vùng biển miền trung của Việt Nam.

Đọc thêm Read More

advertisement

Show More
Back to top button