Đời SốngHoa Kỳ

Ủy ban Tiện ích Iowa phê chuẩn quyền trưng dụng đất cho đường ống CO2 gây tranh cãi

Tuần trước, Ủy ban Tiện ích Iowa (IUB) đã phê chuản một kế hoạch của Summit Carbon Solutions nhằm xây dựng đường ống thu giữ carbon lớn nhất thế giới.

Tin bài Ủy ban Tiện ích Iowa phê chuẩn quyền trưng dụng đất cho đường ống CO2 gây tranh cãi xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button