Đời SốngHoa Kỳ

Vì sao việc ông Trump chọn ứng cử viên liên danh trong cuộc tổng tuyển cử lần này có sự khác biệt?

Gần đây, cựu Tổng thống Trump đã nêu tên một số ứng cử viên phó tổng thống, và cùng với việc tuyên án sắp tới, áp lực phải sớm chọn được người càng tăng thêm.

Tin bài Vì sao việc ông Trump chọn ứng cử viên liên danh trong cuộc tổng tuyển cử lần này có sự khác biệt? xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button