Chính TrịCộng Đồng

Video: San Jose hội luận chống quyết định 1334 từ nhà cầm quyền Việt Nam

Ngày 10 tháng 11, 2023 Phó Thủ tướng CSVN Trần Lưu Quang đã ký Quyết Định 1334/QĐ-TTg về đề án “phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”. Theo nhiều người, đây là âm mưu tinh vi và vô cùng thâm độc của CSVN nhằm khai thác nhân tài, lực của người Việt hải ngoại để làm giàu cho chế độ hầu tiếp tục thống trị đất nước.

Các nhà Hoạt Động Chính Trị và Cộng Đồng tại miền Bắc California phối hợp cùng nhau tổ chức một buổi Hội Luận Chính Trị với đề tài “Làm thế nào để vô hiệu hóa QĐ 1334 của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam” .

Phóng viên Vũ Nhân, và Nghệ Lữ từ San Jose tường trình phóng sự trong các video sau đây:

advertisement

Show More
Back to top button