Đời SốngHoa Kỳ

Với chiến sự ở châu Âu và Trung Đông, liệu an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có đang lâm nguy?

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết: ‘Bất chấp những cuộc đụng độ lịch sử này ở châu Âu và Trung Đông, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vẫn là chiến trường ưu tiên của chúng tôi.’

Tin bài Với chiến sự ở châu Âu và Trung Đông, liệu an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có đang lâm nguy? xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button