Đời SốngThế Giới

Vụ đình công tự phát ở Viet Glory, Nghệ An có cần thiết?

Ý kiến nói thiếu vắng nghiệp đoàn thực sự đại diện cho công nhân nên vụ đình công ở Viet Glory, Diễn Châu, Nghệ An đã xảy ra, gây thiệt hại cho mọi bên. 

Đọc thêm Read More 

 

advertisement

Show More
Back to top button